Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning (LOKO)

Het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning (LOKO) adviseert het gemeentebestuur over het beleid rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning.

Leden

In het LOKO zetelen voornamelijk onthaalouders, ouders, afgevaardigden van het onderwijs, oudercomités en individuen die zich voor dit thema willen inzetten.

Bevoegde schepen

Sarah Poppe (Lokaal Liberaal)

1ste schepen