Milieubeleid

Burgemeestersconvenant

Op 19 juni 2015 ondertekende Moerbeke het Burgemeestersconvenant. Een stedelijk klimaat- en energieintiatief van de Europese Commissie. Moerbeke engageert zich via het convenant om tegen 2020 binnen haar grondgebied de CO2-uitstoot te reduceren met 20 % tegen 2020 en 30 % tegen 2030. In het klimaatactieplan formuleerde het gemeentebestuur concrete acties en maatregelen om deze doelstellingen te bereiken.

 Uit het klimaatactieplan moet uiteindelijk een adaptatieplan voortvloeien, waarin maatregelen vastgelegd worden om in onze gemeente weerbaar en leefbaar te maken onder de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatactieplan

De gemeente Moerbeke is lid van Waasland Klimaatland, een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas gericht op de daling van de CO2-uitstoot. Het gemeentelijk klimaatactieplan is de lokale vertaling van het klimaatplan in concrete doelstellingen en acties met als doel om burgers, ondernemers en beleidsmakers meer inzicht te geven in de klimaatproblematiek.

 

Download het klimaatactieplan

Openingsuren

Afval en milieu