Milieubeleid

Burgemeestersconvenant

De gemeente Moerbeke tekende het Europees programma Burgemeestersconvenant 2030. Hiermee vernieuwt Moerbeke haar engagement om de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan en onderschrijft ze de ambitie om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met 2011. 

Moerbeke is lid van Waasland Klimaatland, een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas, gericht op de daling van de CO2-uitstoot. Binnen deze samenwerking is een klimaatactieplan opgesteld. Het is de lokale vertaling van het nationale klimaatplan in concrete doelstellingen en acties voor onze regio. 

Klimaatactieplan

In het klimaatactieplan ligt de focus op mitigatie-acties waarmee we de oorzaken van de klimaatverandering aanpakken. Deze zijn gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot afkomstig van het energieverbruik in onze regio.  

Uit het klimaatactieplan vloeide tevens een adaptatieplan voort, waarin maatregelen werden vastgelegd om onze gemeente weerbaar en leefbaar te maken onder de gevolgen van de klimaatverandering.  

Download het klimaatactieplan en het adaptatieplan

Openingsuren

Afval en milieu