Rioolbeheer

Gemeente Moerbeke doet voor haar rioolbeheer een beroep op de expertise van Riopact, een samenwerking tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en waterzuiveringsbedrijf Aquafin.

Als rioolbeheerder zorgt Riopact voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel. Dit houdt onder meer volgende taken in:

Realiseren van rioolaansluitingen
Reinigen rioleringen
Reinigen straatkolken
Oplossen verzakkingen en verstoppingen t.g.v. problemen met het rioleringsstelsel
Aanleg en onderhoud pompstations
Aanleg en onderhoud individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s)
Aanleg nieuwe rioleringen en vervangen verouderde rioleringen
Opmaken hemelwaterplannen
Opmaken en bijwerken riooldatabank

Waarvoor kan je als burger terecht bij Riopact?

Een rioolaansluiting. Deze vraag je best 8 weken voor de start van de (ver)bouwwerken aan.
Vraag je aansluiting aan via het aanvraagformulier.

Een verstopping van de riolering op het openbaar domein. Lees hier  Wat te doen indien je riolering verstopt zit (154 kB) of bekijk de animatievideo.

Niet-dringende problemen kan je melden via het contactformulier.

Voor dringende problemen kan je bellen naar 02 238 96 99.

Allerhande andere vragen met betrekking tot het rioleringsstelsel: neem een kijkje bij de veelgestelde vragen.
Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met Riopact op.

Meer info?

Voor meer info surf naar www.riopact.be  

Reglementen

Openingsuren

Omgeving