Volmachten verkiezingen 9 juni 2024

Volmachten verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement van 9 juni 2024.

Ik kan niet gaan stemmen

Indien je niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, heb je twee opties:

  • Ofwel geef je een volmacht.
  • Ofwel kan je jouw onthoudingsredenen met eventueel je oproepingsbrief doorsturen naar de vrederechter van jouw kanton die zal oordelen of je redenen al dan niet verantwoord zijn. Opsturen kan naar Gemeente Moerbeke, Dienst verkiezingen, Lindenplaats 7 te 9180 Moerbeke). 

Volmachten

In welke gevallen?

1. Je bent wegens medische redenen niet in staat om je naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden, een arts vermeldt dit op de volmacht.

2. Je bent om beroepsredenen:

  • In het buitenland opgehouden, ook de leden van jouw gezin die mee zijn.
  • Op de dag van de stemming in het Koninkrijk, maar in de onmogelijkheid om jou in het stembureau te melden. De werkgever attesteert dit op de volmacht.

3. Je oefent een activiteit uit als zelfstandige en kan je wegens die activiteit niet in het stembureau melden, de burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde vermeldt dit op de volmacht op voorwaarde dat je jouw ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op erewoord indient dat je niet naar het stembureau kan komen omwille van jouw activiteit als zelfstandige. Je kan dit doen uiterlijk vóór vrijdag 7 juni 2024 vóór 12u00 op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

4. Je verkeert op de dag van de stemming, ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving. De directie van de penitentiaire instelling waar je verblijft, vermeldt dit op de volmacht.

5. Je verkeert in de onmogelijkheid om zich in het stembureau te melden wegens deelname aan een activiteit naar aanleiding van jouw vrijheid om jouw godsdienst te belijden of jouw overtuiging tot uiting te brengen. De organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen attesteert dit op de volmacht.

6. Je bent student en kan niet komen stemmen om studieredenen. De directie van de onderwijsinstelling attesteert dit op de volmacht.

7. Je bent om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming afwezig wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en je bevindt jou bijgevolg in de onmogelijkheid om zich in het stembureau te melden. De burgemeester of zijn afgevaardigde vermeldt dit op de volmacht op voorwaarde dat je de nodige bewijsstukken voorlegt of op basis van een verklaring op erewoord als je een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen. Je kan dit doen uiterlijk vóór vrijdag 7 juni 2024 vóór 12u00 op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachtkrijger ondertekend. Het wordt ook ondertekend door de persoon die verklaart dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen. Je dient er zelf voor te zorgen dat jouw volmachtkrijger over jouw volmachtformulier beschikt op het moment dat hij/zij voor jou gaat stemmen.

Aan wie kan je een volmacht geven?

Het is mogelijk om een volmacht te geven aan een andere kiezer. Met een andere kiezer wordt bedoeld een kiezer die op dezelfde kandidaten kan stemmen als een kiezer die de volmacht geeft.  Dus een kiezer binnen een zelfde kieskring.

Een EU-burger  of minderjarige kiezer kan niet op kandidaten voor de Kamer of het Vlaams Parlement stemmen. Bijgevolg kan een EU-burger of minderjarige kiezer geen volmacht uitoefenen voor een meerderjarige Belg. Een meerderjarige Belg kan wel een volmacht uitoefenen voor een EU burger, aangezien hij/zij ook deelneemt aan de verkiezing voor het Europees Parlement.

Wat moet de volmachtkrijger doen?

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

Om voor jou te kunnen stemmen, moet hij/zij verder volgende documenten kunnen voorleggen:
  • Het ingevuld en ondertekend volmachtformulier.
  • Zijn eigen identiteitskaart.
  • Zijn eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in zijn eigen stembureau).

Het kan nuttig zijn voor de volmachtkrijger om ook over de oproepingsbrief van de volmachtgever te beschikken, om zo te weten naar welk stembureau hij/zij moet gaan.

De formulieren

Als volmachtgever moet je altijd het volmachtformulier invullen. Dit kan je hieronder downloaden of kan je gratis verkrijgen op het gemeentehuis van Moerbeke. Het formulier is eenvoudig in te vullen:
De redenen voor de volmacht moeten op het volmachtformulier worden geattesteerd. Je kan ook langskomen bij dienst burgerzaken op afspraak. Hebt je nog een bijkomende vraag over volmachten voor de komende verkiezingen?  Dan kan je steeds terecht bij de dienst burgerzaken: telefonisch op 09 346 80 05 of via bevolking@moerbeke.be
 

Wat moet je doen als je een volmacht wil geven?

1. Je bent ziek of wegens een handicap niet in staat om naar het stembureau te gaan en wil volmacht geven: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en de arts bezorgen aan je volmachtkrijger.
 

2. Je bent om beroepsredenen in het buitenland (ook voor de leden van het gezin die mee zijn) of in het binnenland en wil volmacht geven: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en jouw werkgever bezorgen aan je volmachtkrijger.

3. Je oefent een activiteit als zelfstandige uit en kan je wegens die activiteit niet in het stembureau melden en wil volmacht geven: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en gemachtigde van de burgemeester bezorgen aan je volmachtkrijger. Boek hiervoor een afspraak uiterlijk vóór vrijdag 7 juni 2024 vóór 12u00. Op voorlegging van jouw ondernemingsnummer en een verklaring op erewoord dat je wegens jouw activiteit als zelfstandige niet naar het stembureau kan komen, zal de gemachtigde de volmacht ondertekenen.
 

4. Je bent van jouw vrijheid beroofd en wil volmacht geven: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en directie van de instelling bezorgen aan je volmachtkrijger.

5. Je kan door jouw geloofsovertuiging onmogelijk naar het stembureau komen en wil volmacht geven: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en de organisator van de religieuze activiteit bezorgen aan je volmachtkrijger.
 
6. Je kan niet komen om studieredenen en wil volmacht geven: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en directie van de onderwijsinstelling bezorgen aan je volmachtkrijger.
 
7. Je verblijft om andere dan hierboven vermelde redenen tijdelijk in het buitenland en wil volmacht geven; je hebt eventueel bewijsstukken of je verklaart op eer dat je geen bewijsstukken kan voorleggen: oproepingsbrief + volmacht, ingevuld en ondertekend door volmachtgever, volmachtkrijger en gemachtigde van de burgemeester bezorgen aan je volmachtkrijger. Boek hiervoor een afspraak uiterlijk vóór vrijdag 7 juni 2024 vóór 12u00. Op voorlegging van jouw bewijsstukken (vb. factuur hotel, reservering bij een reisbureau, vliegtuigticket, huurovereenkomst v/e goed in het buitenland, een schriftelijke verklaring v/d familie in het buitenland, enz…) of een verklaring op erewoord dat je geen bewijsstukken kan voorleggen, zal de gemachtigde de volmacht ondertekenen.
 

Wat moet je doen als je geen volmacht wil geven?

1. Je bent ziek of wegens een handicap niet in staat om naar het stembureau te gaan en wil geen volmacht geven: oproepingsbrief + attest van de arts terugzenden naar Gemeente Moerbeke, dienst Verkiezingen, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.
 
2. Je bent om beroepsredenen in het buitenland (ook voor de leden van het gezin die mee zijn) of in het binnenland en wil geen volmacht geven: oproepingsbrief + attest van je werkgever terugzenden naar Gemeente Moerbeke, dienst Verkiezingen, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.
 
3. Je oefent een activiteit als zelfstandige uit en kan je wegens die activiteit niet in het stembureau melden en wil geen volmacht geven: oproepingsbrief + verontschuldigingsbrief (modelbrief 1) met jouw ondernemingsnummer en een verklaring op erewoord dat je wegens jouw activiteit als zelfstandige niet naar het stembureau kan komen, terugzenden naar Gemeente Moerbeke, dienst Verkiezingen, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.
 
4. Je bent van je vrijheid beroofd en wil geen volmacht geven: oproepingsbrief + een attest van de directie van de instelling terugzenden naar het Gemeente Moerbeke, dienst Verkiezingen, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.
 
5. Je kan door jouw geloofsovertuiging onmogelijk naar het stembureau komen en wil geen volmacht geven: oproepingsbrief + een attest afgeleverd door de religieuze overheid terugzenden naar Gemeente Moerbeke, dienst Verkiezingen, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.
 
6. Je kan niet komen om studieredenen en wil geen volmacht geven: oproepingsbrief + een attest afgeleverd door de schooldirectie terugzenden naar Gemeente Moerbeke, dienst Verkiezingen, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.
 

7. Je verblijft om andere dan hierboven vermelde redenen tijdelijk in het buitenland en wil geen volmacht geven; je hebt eventueel bewijsstukken of je verklaart op eer dat je geen bewijsstukken kan voorleggen: oproepingsbrief + verontschuldigingsbrief (modelbrief 2) eventueel vergezeld van bewijsstukken (vb. factuur hotel, reservering bij een reisbureau, vliegtuigticket, huurovereenkomst v/e goed in het buitenland, een schriftelijke verklaring v/d familie in het buitenland, enz…) terugzenden naar het Gemeente Moerbeke, dienst Verkiezingen, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.