Overlijdensakte

De akte van overlijden bewijst het overlijden en de identiteit van de overleden persoon. De ambtenaar burgerlijke stand maakte de akte op na aangifte van overlijden.

Op de akte van overlijden staat de volgende informatie:

Naam en voornaam
Geboortedatum
Plaats, datum en uur overlijden

Voorwaarden

Je kan een uittreksel aanvragen als:

Overlevende echtgeno(o)t(e) of
wettelijk samenwonende
Wettelijke voogd of ouder
Grootouders of (klein)kinderen
Erfgenamen
Bijzondere gemachtigden zoals notaris of advocaat

Procedure

Je kan een overlijdensakte online aanvragen of maak een afspraak.

Opmaak overlijdensakte

  1. Je doet de overlijdensaangifte
  2. De overlijdensakte wordt opgemaakt
  3. De ambtenaar burgerlijke stand geeft toestemming tot begraving of crematie.

Nodig

Elektronische identiteitskaart
Identiteitskaartlezer (online aanvraag)

Vraag je de akte op voor iemand anders? Je hebt hiervoor een volmacht nodig en een kopie van de identiteitskaart van deze persoon.

 

Openingsuren

Burgerzaken