Afval en milieu

Bij de organisatie van je evenement is het belangrijk dat je maatregelen treft om het milieu zo weinig mogelijk te belasten.

De milieudienst beoordeelt je evenementenaanvraag en geeft advies over afvalverwerking, recyclage en gebruik van milieuvriendelijke materialen.

Bij de online evenementenaanvraag  vul je de nodige informatie in bij het deel “voorzieningen”.

Afvalplan

Stel een afvalplan op waarin je uitwerkt hoe je het afval zal verwerken van bezoekers, catering en opbouw- en afbouw. In een afvalplan staat de volgende informatie:

 Preventiemaatregelen
Bv. geen flyers of posters, herbruikbare materialen,…

Lijst van afvalfracties die zullen vrijkomen
Bv. PMD, glas, papier en karton, rest, …

 Locatie van afvalcontainers op het terrein

 Materialen voor drankconsumptie
Opgelet: wegwerpbekers zijn verboden vanaf 1 januari 2020.
Bv. herbruikbare bekers

 Locatie van drankstanden, afwasplaatsen en inruilstanden voor bekers

Afspraken met standhouders en catering
Bv. recyclage, afvalophaling, …

Medewerkers verantwoordelijk voor afvalinzameling
Bv. zwerfvuil rapen op het terrein

Bekijk de  Gids afvalarm evenement (17.99 MB) 

Sanitair en afvalwater

Organiseer je het sanitair via bestaande infrastructuur of huur je hiervoor een externe firma in?

Bestemming afvalwater

Let op dat je sanitair is aangesloten aan de correcte afvoer of opgevangen wordt in chemische toiletten, openbare riolering of sceptische put.

Afvalwater mag enkel geloosd worden in deksels met het opschrift “DWA”. Deksels met het opschrift “RWA” mogen niet gebruikt worden voor het lozen van afvalwater.

Document

 Afvalplan
Voeg het afvalplan toe met de nodige informatie en maatregelen. Je kan het plan toevoegen in de “drag & dropzone” op de eerste pagina van het aanvraagformulier.