Locomotief Suikerfabriek

De sporen voor het oude stationsgebouw in Moerbeke werden tot 2007 gebruikt voor het vervoer van suikerbieten naar de Suikerfabriek. Een klein stukje van deze sporen zijn bewaard gebleven bij de renovatie van het stationsgebouw naar de huidige bibliotheek.

Op deze sporen staat vandaag een diesellocomotief uit 1954. Deze locomotief is een geschenk van suikerfabriek Iscal Sugar aan de gemeente Moerbeke. De Deutz 55815 werd gebruikt om binnen de fabriek de wagons te trekken. Het is een van de laatste overblijfselen van de spoorverbinding naar de suikerfabriek.

De suikerfabriek werd opgericht als Sucrerie Jules De Cock & Compagnie  in 1869 en werd later overgenomen door de familie Lippens. Tot de sluiting in 2007 was de suikerfabriek niet weg te denken uit het industrieel landschap van Moerbeke. Tot op de dag van vandaag drukt deze geschiedenis zijn stempel op de dorpsidentiteit van Moerbeke.

Trein2