Werkingssubsidie

Je kan als erkende jeugdvereniging een werkingssubsidie aanvragen om je activiteiten deels mee te betalen. Bv. teambuilding leiding, uitstap met de jeugdbeweging, …

Doelgroep

Erkende jeugdverenigingen van Moerbeke.

Bekijk de lijst van erkende jeugdverenigingen in Moerbeke.

Voorwaarden

Je kan een werkingssubsidie aanvragen voor leidingbindingsactiviteiten en jeugdactiviteiten. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van een puntensysteem. Je krijgt punten afhankelijk van:

 Type activiteiten
 Aantal deelnemers
 Aantal begeleiders

Leidingbindingsactiviteiten

Leidingbindingsactiviteiten zijn teambuildingsactiviteiten voor de leiding van de jeugdvereniging. Op deze activiteiten zijn geen leden van de jeugdvereniging aanwezig.

Je krijgt 1 punt per aanwezige per activiteit met een maximum van 12 activiteiten per jaar die minimum 2 uur duren. Indien de leidingsbindingsactiviteit een vormend doeleind heeft die de vereniging ten goede komt worden 3 punten per aanwezige per activiteit toegekend.

Jeugdactiviteiten

Jeugdactiviteiten zijn activiteiten die je organiseert voor de leden van je vereniging. Op deze activiteit is minstens 1 lid aanwezig die geen leidinggevende of bestuursfunctie heeft met een duur van minimum 2 uur.

1 puntper aanwezige per dagdeel
3 puntenper aanwezige per overnachting
1 puntper begeleider per activiteit*

* Het totaal van deze punten wordt verminderd met het percentage van begeleiding dat geen attest heeft.

 

Procedure

Vraag de subsidie aan via het digitaal aanvraagformulier uiterlijk na elk werkingsjaar voor 15 september. Je dient het  Excelbestand Activiteitenlijst werkingssubsidie (68 kB) verplicht in te vullen en op te laden in je digitale aanvraag onder verplichte bewijsstukken. 

Na 4 weken ontvang je bevestiging of je aanvraag wel of niet is goedgekeurd.

Bedrag

Na goedkeuring ontvang je een subsidie, waarvan het bedrag berekend is op basis van:

 Totale budget
 Aantal aanvragen van jeugdverenigingen
 Puntenaantal van je vereniging
 Puntenaantal andere verenigingen

Nodig

Stuur de volgende documenten mee met je aanvraag:

 Activiteitenlijst met aantal deelnemers en aantal begeleiding opgesplitst weergegeven per activiteit
Attesten in het jeugdwerk van vaste begeleiding

Downloads

Openingsuren

Jeugddienst