Gewestplan

In het gewestplan Gentse en Kanaalzone werden bestemmingen vastgelegd voor o.a. de gemeente Moerbeke. Het gewestplan wordt niet meer aangepast.

Nieuwe doelstellingen of beleidsplannen rond ruimtelijke ordening worden vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Het gewestplan is geldig tot de vervanging door een RUP.

Openingsuren

Omgeving