Werkgroep sport en beweging

Het doel van de werkgroep sport en beweging is om de sport- en openluchtrecreatie, zoals wandelen en fietsen, te verbeteren voor de inwoners van Moerbeke.

Taken

Deze werkgroep zet zich in voor:

Promoten en ondersteunen van sport bij de inwoners
Adviseren van het gemeentebestuur over sportbeleid en sportinfrastructuur
Stimuleren van samenwerking en overleg tussen sportinitiatieven in Moerbeke

Samenstelling

Verslagen

Bevoegde schepen

Nicole Stevelinck (Lokaal Liberaal)

3de schepen