Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn is het wetgevend orgaan van het Sociaal Huis. In deze raad zetelen de 17 leden van de gemeenteraad.

Vergaderingen

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert elke laatste dinsdag van de maand.
Je kan de vergadering live beluisteren of achteraf herbeluisteren.

Openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten opvragen? Inwoners hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen bij de gemeente. Je kan een aanvraag indienen voor gratis inzage en/of uitleg bij een besluit.

Bezwaar indienen? Je kan een bezwaar indienen tegen beslissingen die ingaan tegen het algemeen belang via de klachtenwegwijzer.

Samenstelling

Robby De Caluwé (Open Vld)

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn en burgemeester

Stijn Deschepper (Open Vld)

1ste schepen

Sarah Poppe (Open Vld)

2de schepen

Koen Mertens (Open Vld)

3de schepen

Peter De Bock (Open Vld)

Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst en toegevoegd schepen

Inge Mertens (Open Vld)

Gemeenteraadslid

Frederic Dierinck (Open Vld)

Gemeenteraadslid

Nicole Stevelinck (Open Vld)

Gemeenteraadslid

Annelie Van Hecke (Open Vld)

Gemeenteraadslid

Veronique Van Peperstraeten (Open Vld)

Gemeenteraadslid

Lut van de Vijver (CD&V+)

Gemeenteraadslid

Martine Dieleman (CD&V+)

Gemeenteraadslid

Kathleen Plasschaert (CD&V+)

Gemeenteraadslid

Bea(trice) De Schepper (CD&V+)

Gemeenteraadslid

Lotfi Benhalima (MEnS)

Gemeenteraadslid

Marc Cossaer (N-VA)

Gemeenteraadslid

Tom Hillaert (N-VA)

Gemeenteraadslid