Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW en bestaat uit de burgemeester, de leden van het schepencollege en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De hoofdtaak van het vast bureau is de voorbereiding van de raad voor maatschappelijk welzijn en de uitvoering van de raadsbeslissingen.

Het vast bureau vergadert wekelijks, deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten opvragen? Inwoners hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen bij de gemeente. Je kan een aanvraag indienen voor gratis inzage en/of uitleg bij een besluit.

Bezwaar indienen? Je kan een bezwaar indienen tegen beslissingen die ingaan tegen het algemeen belang via de klachtenwegwijzer.

Samenstelling

Stijn Deschepper
(Lokaal Liberaal)

Burgemeester

Koen Mertens
(Lokaal Liberaal)

1ste schepen

Peter De Bock
(Lokaal Liberaal)

2de schepen

Nicole Stevelinck
(Lokaal Liberaal)

3de schepen

Inge Mertens
(Lokaal Liberaal)

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst en toegevoegd schepen